Naučíme aj totálnych darebákov!

Štátnice a certifikáty

Naši kvalifikovaní lektori vám pomôžu s prípravou na štátne jazykové skúšky aj medzinárodné certifikáty v angličtine, nemčine a španielčine. Na základe zmluvy o spolupráci s E-KU, Inštitútom jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre si môžete štátnu skúšku z angličtiny, alebo medzinárodný jazykový certifikát urobiť priamo u nás (pozn.: ponuka platí pri počte aspoň desať záujemcov). Študentom, ktorí sa nemôžu pre časovú zaneprázdnenosť zúčastniť skupinového kurzu, ponúkame aj individuálnu prípravu na FCE.

 

LondonPripravíme vás na:
 

ŠTÁTNE JAZYKOVÉ SKÚŠKY Z ANGLIČTINY A NEMČINY

 • Základná – úroveň B2
 • Všeobecná – úroveň C1/C2

Príprava na ostatné skúšky ANGLICKÝ JAZYK:
 

SKÚŠKY UNIVERSITY OF CAMBRIDGE – ESOL A IELTS

 • First Certificate in English B2
 • Certificate in Advanced English  C1
 • IELTS (International English Language System)
  Viac o príprave na Cambridge certifikáty a IELTS sa dozviete tu

   

MEDZINÁRODNÉ SKÚŠKY TOEFL® iBT (Internet–based test)

 

Príprava na skúšky v NEMČINE

Nemecká vlajka
 • Goethe-Zertifikat B2
 • Goethe-Zertifikat C1


Príprava na skúšky v ŠPANIELČINE

 • DELE B2
 • DELE C1 

 

Príprava na Cambridge

Jazyková škola SKYPERS je oficiálnym prípravným centrom pre medzinárodné certifikáty Cambridge ESOL. Umožňuje to partnerská zmluva s E - KU Inštitútom jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre, autorizovaným skúškovým centrom Cambridge English. Znamená to, že v SKYPERS vás kvalifikovane pripravíme pre skúšky FCE (First Certificate in English), alebo CAE (Certificate in Advanced English).

Na certifikáty Cambridge ESOL vás môžeme pripraviť počas celého roka individuálnym kurzom. O možnostiach aktuálnych skupinových kurzov sa informujte – najlepšie pred začiatkom školského roka - na info@skypers.sk, alebo telefonicky na 033-7740164, alebo 0917920556.

Aktuálne termíny skúšok Cambridge ESOL nájdete po rolovaní dole na http://www.britishcouncil.org/sk/slovakia-exams-general.htm

 

First Certificate in English (FCE)

Certifikát je určený pre študentov, ktorí absolvovali približne 4 - 5 rokov štúdia a sú na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (na popis jazykových zručností sa v Rámci používa šesť úrovní od A1 až po C2). Úroveň B2 je celosvetovo najrozšírenejšia jazyková úroveň a zodpovedá približne úrovni slovenskej maturitnej skúšky z anglického jazyka. Cerfikát  je vhodný pre stredný administratívny personál aj študentov.

 

Certificate in Advanced English (CAE)

 

Certifikát

Je pre pokročilých používateľov angličtiny. Je určený pre tých, ktorí chcú používať písanú a hovorenú angličtinu pre väčšinu spoločenských a profesionálnych príležitostí. Je široko medzinárodne uznávaný pre pracovné a študijné účely. CAE predstavuje úroveň C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEFR).

 

Výhody certifikátu CAE Cambridge ESOL

 • CAE sa uznáva na celom svete pre študijné a pracovné účely
 • stovky zamestnávateľov, univerzity na celom svete a zložky vlád oficiálne uznávajú CAE ako skúšku z anglického jazyka na pokročilej úrovni
 • certifikát platí na celý život
 • po absolvovaní CAE ste iba jeden krôčik od najvyššej úrovne Certificate of Proficiency in English (CPE), ktorá znamená, že vaša angličtina je na úrovni rodeného hovorcu

Fotogaléria