Naučíme aj totálnych darebákov!

Cambridge a IETLS

Prípravné kurzy na Cambridge certifikáty FCE, CAE a skúšku IELTS

 

Budovanie komunikačných zručností nie je výlučným zameraním SKYPERS. Dokážeme vás plnohodnotne pripraviť aj na niektorý z certifikátov, ktoré majú medzinárodnú platnosť  a sú nevyhnutnou súčasťou pre štúdium a profesionálne uplatnenie v zahraničí.

  • FCE  certifikát (Cambridge English: First) je medzinárodne uznávaný certifikát, ktorý potvrdzuje, že úroveň vašej angličtiny vám umožňuje nezávisle a plnohodnotne žiť a pracovať v anglicky hovoriacej krajine. Vstupná úroveň pre záujemcov o kurz je B2. Donedávna tento certifikát nahrádzal maturitnú skúšku z anglického jazyka.
     
  • CAE certifikát (Cambridge English: Advanced) je akceptovaný viac ako 6000 vzdelávacími, obchodnými a štátnymi inštitúciami vo svete. Potvrdzuje, že vaša znalosť anglického jazyka je na takej úrovni, že môžete nezávisle a plnohodnotne žiť, pracovať a študovať v anglicky hovoriacej krajine.  Vstupná úroveň pre študentov je C1. Úspešné absolvovanie tejto skúšky je požiadavkou na štúdium na britských univerzitách.
     
  • Skúška IELTS (International English Language Testing System) je vo svete najznámejším testom jazykovej spôsobilosti v angličtine. Každoročne ju absolvuje viac než dva milióny uchádzačov. Skúšku akceptuje vyše 8000 organizácií v celom svete. IELTS je jedinou jazykovou skúškou, ktorá sa akceptuje na prisťahovalecké účely v krajinách, kde sa vyžaduje jazykové preskúšanie.

    V skupinovom prípravnom kurze na medzinárodné certifikáty sú min. 3 a max. 6 študenti. Základný kurz ponúkame v trvaní 36 týždňov, prebieha 1 krát týždenne po 2 vyučovacie hodiny (2 x 45 min.), t.j. spolu 72 vyučovacích hodín.

Cena za 24 hodinový kurz (12 týždňov), je 132,- €. Dĺžka prípravy závisí od úrovne študenta a intenzity štúdia. Najčastejší modul trvá tri trimestre (36 týždňov). V cene kurzu nie je zahrnutá cena samotnej skúšky FCE, CAE a IELTS. Študijná literatúra -  Student’s Book a pracovný zošit, ktorý je súčasťou oficiálnych prípravných materiálov Cambridge English.

Naša jazyková škola je len prípravným centrom, nie testovacím. Samotnú skúšku FCE, CAE a ILTS môžete absolvovať v krajských mestách podľa vášho výberu, alebo v zahraničí. Pomôžeme  vám nielen s prípravou, ale aj s procesom prihlasovania, príp. s inými náležitosťami.

*Ku kurzu CAE odporúčame, aby študenti mali k dispozícii aj vlastnú učebnicu English Grammar in Use, Murphy, Intermediate. Táto učebnica nie je zahrnutá v cene kurzu.