Naučíme aj totálnych darebákov!

Nezáväzná prihláška

Vyplnením tejto nezáväznej prihlášky a odoslaním kontaktných údajov nám umožníte, aby sme vám mohli poslať najnovšie informácie o aktuálnych kurzoch v SKYPERS. Prihláška vás k ničomu nezaväzuje a nevytvára žiadny obchodno-právny vzťah medzi SKYPERS s.r.o. a jej odosielateľom. Okrem odpovede na prihlášku vám nebudeme zasielať žiadne ďalšie propagačné maily – pokiaľ o ne osobitne nepožiadate.
Prihláška bude prevedená do PDF dokumentu, ktorý vám príde na zadaný email a tá sa bude považovať za záväznú až po jej podpísaní v pobočke SKYPERS.