Naučíme aj totálnych darebákov!

Nemčina v zdravotníctve

Premýšľate o kariére v zahraničí? Naši kvalifikovaní lektori vás pripravia na prácu v zdravotníctve v nemecky hovoriacich krajinách. Záber kurzu je dostatočne obsiahly a jeho náplň využijete v každodennej praxi. Individuálnym prístupom a intenzívnou frekvenciou zabezpečíme, aby ste zaznamenávali zjavné pokroky. Na záver kurzu dostanete osvedčenie o jeho absolvovaní.

V priebehu kurzu získate slovnú zásobu ohľadom:

- anatómie ľudského tela

- zdravotných problémov a ochorení

- liečby ochorení

- diagnostických prístrojov a vyšetrení

- profylaxie

V rámci praktických zručností nadobudnete schopnosť:

- komunikovať s pacientom

- komunikovať s lekárskym personálom

- vybaviť telefonát alebo napísať e-mail

- orientovať sa v zdravotníckej dokumentácii

Úroveň kurzu: B1 (mierne pokročilí)

Dĺžka kurzu: 17 x 60 minút

Cena proti forme one-to-one: 269,- €

Cena pri dvojici: 139,- € / študent

Cena pri skupinovom kurze (3 – 6 osôb): 99,- € / študent

Info a prihlášky: info@skypers.sk, 0917 920 556