Naučíme aj totálnych darebákov!

Kurzy pre verejnosť

Kurzy pre verejnosť sú určené všetkým, ktorí chcú pokračovať v ďalšom vzdelávaní popri doterajšej škole, alebo zamestnaní. Kurzy sú organizované buď v skupine 3 – 6 študentov, alebo v tzv. VIP programe (max jeden, alebo dvaja študenti). Sme presvedčení a naša dlhoročná prax a reakcie študentov nás v tom len utvrdzujú, že v malých skupinách má každý účastník dostatočne veľa príležitostí s jazykom pracovať.
 

Anglické kurzy učebňaVšeobecné skupinové kurzy

Skupiny majú pevný týždňový program a základný kurz trvá tri trimestre deväť mesiacov), ktoré študenti uhrádzajú po jednom trimestri (troch mesiacoch). Dĺžka hodiny je 2 x 45 min. Tento spôsob sa nám osvedčil najmä pre ľudí, ktorí sú pracovne alebo inak vyťažení a nedokážu prísť na jazykový kurz viac ako jedenkrát týždenne. Skupinové kurzy robíme pre nasledujúce jazyky:

 

Individuálne kurzy – VIP PASS a VIP PASS 2

V prípade, že chcete chodiť na kurz formou one-to-one (jeden žiak, jeden lektor), prípadne ste iba dvaja (partneri, spolupracovníci a pod), môžete využiť náš program VIP PASS.  Zaručujeme vám v ňom, že lektor sa bude venovať iba vám a do vašej miniskupiny už nebudú zaradení iní študenti.


V programe VIP PASS si študenti platia kurz po mesiaci a kurz nemusí mať presný časový plán, pretože počet a frekvenciu hodín si určujú samotní účastníci. V prípade individuálneho kurzu sa snažíme prispôsobiť Vašim požiadavkám – časovo, frekvenciou, dĺžkou hodiny, dĺžkou kurzu a samozrejme jeho samotným obsahom.


V jazykovej škole SKYPERS poskytujeme individuálne kurzy všetkých svetových jazykov. Môžete si vybrať z ponuky:

Skypers učebne

Ponúkané úrovne jazykových kurzov

 

Úplný začiatočník A1 CEFR
Falošný začiatočník A2 CEFR
Mierne pokročilý B1 CEFR
Stredne pokročilý B2 CEFR
Pokročilý C1 CEFR
Skúsený používateľ C2 CEFR

 

 

Konverzačný kurz angličtiny a Business English s rodeným hovorcom
Londýn

 

 

Ak chcete profesionálne zvládnuť situácie s rodenými hovorcami anglického jazyka, odporúčame vám konverzačný kurz, alebo kurz Busines English s rodeným hovorcom. Môžete vyskúšať nášho nového zahraničného lektora Josha Barreru. Josh sa síce narodil Ekvádore, ale základnú a strednú školu absolvoval na Miami, v USA, kde jeho španielski rodičia pracovali ako diplomati. Preto v sebe spája španielsky naturel (španielčinu má na úrovni C1) a americkú výslovnosť na úrovni rodeného hovorcu. Má diplom z moderných jazykov získaný na Univerzite v Las Palmas. Študijný odbor vyučovanie angličtiny ako cudzieho jazyka uzavrel magisterským titulom na universite v Alcalá pri Madride. Pre Josha je vyučovanie angličtiny vášňou, učí  už od svojich šestnástich. Má prax vo viacerých jazykových školách v Španielsku a tiež na univerzite v Madride. Vyskúšal si aj prácu súdneho tlmočníka a prekladateľa. Okrem iného vás môže pripraviť na medzinárodný certifikát španielskeho jazyka DELE, ktorý vydáva Cervantesov inštitút.

Samozrejme, že aj s našimi zahraničnými lektormi môžete mať kurz formou one-to-one.

 

Skupinové kurzy pre deti školského veku

Skupinové kurzy (anglický a nemecký jazyk) prebiehajú taktiež v malých skupinách 3 – 6 osôb. Dĺžka hodiny je 45 minút jedenkrát týždenne. 
Základný kurz trvá 1 trimester (t.j. 12 týždňov).

 

Čo ponúkame okrem profesionality?

  • Školu hrou
  • Malé skupinky do 6 detí
  • Bohaté skúsenosti lektoriek
  • Učebné materiály schválené MŠ SR

 

Angličtina pre maturantov

Aj v tomto školskom roku máte možnosť si prehĺbiť vedomosti z maturitných otázok a pripraviť sa na zvládnutie skúšky dospelosti. Skúsení lektori vás prevedú cez úrovne B1 a B2 európskeho referenčného rámca bezbolestne a bez stresov.

 
Ak si chcete otestovať angličtinu, vyskúšajte test našej partnerskej školy am Langauge Studio. Alebo skúste náročnejší placement test vyvinutý univerzitou v Oxforde.

 

Miesto konania našich kurzov

 

Neprehliadnite