Naučíme aj totálnych darebákov!

Kurzy pre firmy

Jazykové kurzy pre firmy poskytujeme na základe želaní a predstáv našich klientov - v rôznych úrovniach, skupinovo alebo individuálne, krátkodobo alebo na dlhšie obdobie. Kurzy sú zamerané na rozvoj komunikácie a konverzáciu v obchodných situáciách.
 

Kurzy vám vieme zabezpečiť v nasledovných jazykoch:

  • Skypers priestoryangličtina
  • nemčina
  • francúzština
  • taliančina
  • ruština
  • španielčina
  • slovenčina pre cudzincov

 

Konverzačný kurz s rodeným hovorcom

Ak chcete profesionálne zvládnuť situácie s rodenými hovorcami anglického jazyka, odporúčame vám konverzačný kurz, alebo kurz Busines English s rodeným hovorcom. Na konverzačný kurz sa môžete prihlásiť počas celého roka. Môžete si vybrať individuálnu, alebo skupinovú formu. Konverzačný kurz s rodeným hovorcom odporúčame pre úroveň pre-intermediate a vyššie. Študentov zaraďujeme na základe vstupných testov.

 

Skypers

 

Pre firmy kurzy poskytujeme v mestách

  • Piešťany
  • Nové Mesto nad Váhom
  • individuálne podľa dohody

Fotogaléria