Naučíme aj totálnych darebákov!

Kurzy pre firmy

Jazykové kurzy pre firmy poskytujeme na základe želaní a predstáv našich klientov - v rôznych úrovniach, skupinovo alebo individuálne, krátkodobo alebo na dlhšie obdobie. Kurzy sú zamerané na rozvoj komunikácie a konverzáciu v obchodných situáciách.
 

Kurzy vám vieme zabezpečiť v nasledovných jazykoch:

  • Skypers priestoryangličtina
  • nemčina
  • francúzština
  • taliančina
  • ruština
  • španielčina
  • slovenčina pre cudzincov

 

Konverzačný kurz s rodeným hovorcom

Ak chcete profesionálne zvládnuť situácie s rodenými hovorcami anglického jazyka, odporúčame vám konverzačný kurz, alebo kurz Busines English s rodeným hovorcom. Môžete vyskúšať nášho nového zahraničného lektora Josha Barreru. Josh sa síce narodil Ekvádore, ale základnú a strednú školu absolvoval na Miami, v USA, kde jeho španielski rodičia pracovali ako diplomati. Preto v sebe spája španielsky naturel (španielčinu má na úrovni C1) a americkú výslovnosť na úrovni rodeného hovorcu. Má diplom z moderných jazykov získaný na Univerzite v Las Palmas. Študijný odbor vyučovanie angličtiny ako cudzieho jazyka uzavrel magisterským titulom na universite v Alcalá pri Madride. Pre Josha je vyučovanie angličtiny vášňou, učí  už od svojich šestnástich. Má prax vo viacerých jazykových školách v Španielsku a tiež na univerzite v Madride. Vyskúšal si aj prácu súdneho tlmočníka a prekladateľa. Okrem iného vás môže pripraviť na medzinárodný certifikát španielskeho jazyka DELE, ktorý vydáva Cervantesov inštitút.

Ponúkame konverzačné kurzy so zaujímavými témami z bežného i pracovného prostredia. Odporúčame pre úroveň intermediate a vyššie. Študentov zaraďujeme na základe vstupných testov.

 

Skypers

 

Pre firmy kurzy poskytujeme v mestách

  • Piešťany
  • Nové Mesto nad Váhom
  • individuálne podľa dohody