Naučíme aj totálnych darebákov!

FAQ

FAQ

Aké jazyky sa vyučujú vo vašej škole?

V našej jazykovej škole sa môžete prihlásiť na kurz angličtiny, nemčiny, španielčiny, taliančiny, francúzštiny, ruštiny a slovenčiny pre cudzincov. Pre špeciálnych záujemcov sme schopní pripraviť aj kurz čínštiny, alebo arabčiny.

 

Ako sa môžem prihlásiť na kurz?

Na kurz sa môžete prihlásiť vyplnením prihlášky na našej webovej stránke alebo osobne v našej jazykovej škole v Piešťanoch a Novom Meste nad Váhom. Prihláška sa stáva záväznou až po jej podpísaní a doručení do SKYPERS.

 

Prebieha výučba aj počas letných prázdnin?

V prípade individuálnych kurzov výučba prebieha aj počas letných prázdnin, pričom sa prispôsobujeme požiadavkám klienta. Skupinové kurzy majú zväčša letnú prestávku, no v prípade záujmu všetkých študentov, môže aj skupinový kurz pokračovať počas leta.

 

Je vaša škola oprávnená vydávať certifikáty?

Naša škola nemá oprávnenie vydávať certifikáty, no radi vám pomôžeme s prípravou na skúšky, po ktorých môžete získať medzinárodný certifikát (najčastejšie pripravujeme v angličtine na FCE, CAE, CPE, v španielčine na certifikáty DELE, v nemčine na Goethe-Zertifikat A1- C2).

 

Aké sú ceny pri individuálnych/skupinových kurzoch?

Individuálna hodina so slovenským lektorom v SKYPERS Piešťany stojí 13,50 na 45 minút, a 15,90 na 60 minút. Hodina s rodeným hovorcom stojí 15,90/45 min. a 18,00/60 min. Individuálna hodina so slovenským lektorom v SKYPERS Nové Mesto nad Váhom stojí 12,90 na 45 minút, a 14,40 na 60 minút. Hodina s rodeným hovorcom stojí 15,00/45 min. a 15,90/60 min.

 

Ako dlho trvá skupinový kurz?

Skupinový kurz trvá tri mesiace (trimester), pričom obsahuje 24 štyridsaťpäť minútových hodín. Po absolvovaní prvého trimestra môžu študenti pokračovať v štúdiu v ďalšom trimestri.

 

Čo je to kurz VIP a VIP 2 ?

VIP  je hodina „one to one“ čo v preklade znamená jeden lektor – jeden študent.

VIP 2 je hodina, kde sú dvaja študenti a jeden lektor. Pri VIP 2 sa odporúča mať známeho, partnera, či kamaráta, ktorý je zhruba na vašej jazykovej úrovni a je ochotný sa s vami učiť.

 

Aký je minimálny/maximálny počet žiakov v skupine?

Minimálny počet žiakov v skupine je tri a maximálny šesť.

 

Ako často bývajú skupinové kurzy?

Skupinové kurzy bývajú spravidla raz týždenne, a vyučovacia jednotky trvá 90 minút (2x45 min). Ak sa dohodnú všetci žiaci v skupine, môže byť kurz aj častejšie – napr. dvakrát do týždňa.

 

Ako si overím, či je kurz vhodný pre moju jazykovú úroveň?

Na našej webovej stránke je možné si otestovať angličtinu a nemčinu, pričom výsledok testu a úroveň vám príde na vami zadanú emailovú adresu. Vyskúšajte test angličtiny / nemčiny.

 

Aká úroveň sa vyžaduje pre kurz s rodeným hovorcom?

Pre lekcie s rodeným hovorcom sa odporúča minimálna úroveň  B1. Svoju úroveň si overíte prostredníctvom testu na našej webovej stránke.

 

Koľko rokov minimálne musí mať dieťa, aby sa mohlo prihlásiť do kurzu vo vašej škole?

Naše kurzy sú pre deti vo veku od 5 rokov.

 

Ako to prebieha s rušením hodín, ktorých sa nemôžem zúčastniť?

V prípade individuálnych kurzov môžete hodinu zrušiť 24 hodín vopred, pričom sa hodina prenáša do nasledujúceho obdobia. Ak hodinu zrušíte v deň jej uskutočnenia, hodina prepadá v prospech SKYPERS. V prípade skupinových kurzov zrušená hodina prepadá, ak sa celá skupina nedohodne inak.

 

Ako dlho trvá prechod na vyššiu jazykovú úroveň, napríklad z A2 na B1?

Progres v jazykoch je veľmi individuálny a závisí od mnohých okolností. Napríklad, či ste sa už učili a hovoríte nejakým iným cudzím jazykom. Lektor je vždy iba sprostredkovateľ, to znamená, že veľa záleží aj od vašej snahy študovať doma. Taktiež je dôležité, ako často máte hodiny a akou formou. Nikdy sa nedá presne vymedziť, ako dlho bude trvať prechod z jednej úrovne do druhej. V odbornej literatúre sa uvádza rozsah 150 – 200 vyučovacích hodín na dosiahnutie úrovne z A2 na B1.

 

Ako rýchlo sa naučím hovoriť v danom cudzom jazyku?

V prvom rade to záleží na forme kurzu a osobnosti. Niektorí ľudia sa rozhovoria rýchlejšie, iným to trvá dlhšie. V prípade skupinových kurzov je viac priestoru na komunikáciu medzi študentmi, v prípade individuálneho je priestor na komunikáciu na konkrétne témy, ktoré študent požaduje. Taktiež je dôležitý počet hodín a príprava v rámci samoštúdia. Začať rozprávať plynule v cudzom jazyku vyžaduje trpezlivosť a tréning, avšak je to taktiež veľmi individuálne.


Fotogaléria