Naučíme aj totálnych darebákov!

Slovak for Foreigners

Slovenčina pre cudzincov – všetky úrovne

Slovenčinou sa nehovorí len na Slovensku. Rozumejú jej aj príslušníci iných slovanských národov, pretože jej slovná zásoba tvorí jadro ich jazykov. Je takmer plne zrozumiteľná pre tých, ktorí hovoria po česky a zároveň je neoceniteľným nástrojom pre každého, kto chce žiť a pracovať na Slovensku. 

 

Skúsení lektori v Skypers

Bratislava Slovensko

Nemusíte už viacej loviť po internete. Naši lektori majú prax, skúsenosti a profesionálny prístup. Univerzitný diplom z aplikovanej lingvistiky je u lektorov SKYPERS samozrejmosťou. Za absolútne nevyhnutnú podmienku považujeme najmenej jednu štátnu skúšku z cudzieho jazyka.

 

Pri vyučovaní slovenčiny používame ako sprostredkovací jazyk angličtinu, nemčinu, francúzštinu, taliančinu a ruštinu.

 

Ponúkané úrovne

  • začiatočníci
  • falošní začiatočníci
  • mierne pokročilí
  • stredne pokročilí
  • vyššie pokročilí