Naučíme aj totálnych darebákov!

Kurzy pre verejnosť

Kurzy pre verejnosť sú určené všetkým, ktorí chcú pokračovať v ďalšom vzdelávaní popri doterajšej škole, alebo zamestnaní. Kurzy sú organizované buď v skupine 3 – 6 študentov, alebo v tzv. VIP programe (max jeden, alebo dvaja študenti). Sme presvedčení a naša dlhoročná prax a reakcie študentov nás v tom len utvrdzujú, že v malých skupinách má každý účastník dostatočne veľa príležitostí s jazykom pracovať.
 

Anglické kurzy učebňaVšeobecné skupinové kurzy

Skupiny majú pevný týždňový program a základný kurz trvá tri trimestre deväť mesiacov), ktoré študenti uhrádzajú po jednom trimestri (troch mesiacoch). Dĺžka hodiny je 2 x 45 min. Tento spôsob sa nám osvedčil najmä pre ľudí, ktorí sú pracovne alebo inak vyťažení a nedokážu prísť na jazykový kurz viac ako jedenkrát týždenne. Skupinové kurzy robíme pre nasledujúce jazyky:

 

Individuálne kurzy – VIP PASS a VIP PASS 2

V prípade, že chcete chodiť na kurz formou one-to-one (jeden žiak, jeden lektor), prípadne ste iba dvaja (partneri, spolupracovníci a pod), môžete využiť náš program VIP PASS.  Zaručujeme vám v ňom, že lektor sa bude venovať iba vám a do vašej miniskupiny už nebudú zaradení iní študenti.


V programe VIP PASS si študenti platia kurz po mesiaci a kurz nemusí mať presný časový plán, pretože počet a frekvenciu hodín si určujú samotní účastníci. V prípade individuálneho kurzu sa snažíme prispôsobiť Vašim požiadavkám – časovo, frekvenciou, dĺžkou hodiny, dĺžkou kurzu a samozrejme jeho samotným obsahom.


V jazykovej škole SKYPERS poskytujeme individuálne kurzy všetkých svetových jazykov. Môžete si vybrať z ponuky:

Skypers učebne

Ponúkané úrovne jazykových kurzov

  • úplný začiatočník      (A1 CEFR)
  • falošný začiatočník   (A2 CEFR)
  • mierne pokročilý      (B1 CEFR)
  • stredne pokročilý     (B2 CEFR)
  • pokročilý                    (C1 CEFR)
  • skúsený používateľ   (C2 CEFR)

 

Konverzačný kurz angličtiny a Business English s rodeným hovorcom
Londýn

Ak chcete profesionálne zvládnuť situácie s rodenými hovorcami anglického jazyka, odporúčame vám konverzačný kurz, alebo kurz Busines English s rodeným hovorcom. Môžete vyskúšať nášho nového zahraničného lektora Josha Barreru. Josh sa síce narodil Ekvádore, ale základnú a strednú školu absolvoval na Miami, v USA, kde jeho španielski rodičia pracovali ako diplomati. Preto v sebe spája španielsky naturel (španielčinu má na úrovni C1) a americkú výslovnosť na úrovni rodeného hovorcu. Má diplom z moderných jazykov získaný na Univerzite v Las Palmas. Študijný odbor vyučovanie angličtiny ako cudzieho jazyka uzavrel magisterským titulom na universite v Alcalá pri Madride. Pre Josha je vyučovanie angličtiny vášňou, učí  už od svojich šestnástich. Má prax vo viacerých jazykových školách v Španielsku a tiež na univerzite v Madride. Vyskúšal si aj prácu súdneho tlmočníka a prekladateľa. Okrem iného vás môže pripraviť na medzinárodný certifikát španielskeho jazyka DELE, ktorý vydáva Cervantesov inštitút.

Samozrejme, že aj s našimi zahraničnými lektormi môžete mať kurz formou one-to-one.

 

Skupinové kurzy pre deti školského veku

Skupinové kurzy (anglický a nemecký jazyk) prebiehajú taktiež v malých skupinách 3 – 6 osôb. Dĺžka hodiny je 45 minút jedenkrát týždenne. 
Základný kurz trvá 1 trimester (t.j. 12 týždňov).

 

Čo ponúkame okrem profesionality?

  • Školu hrou
  • Malé skupinky do 6 detí
  • Bohaté skúsenosti lektoriek
  • Učebné materiály schválené MŠ SR

 

Angličtina pre maturantov

Aj v tomto školskom roku máte možnosť si prehĺbiť vedomosti z maturitných otázok a pripraviť sa na zvládnutie skúšky dospelosti. Skúsení lektori vás prevedú cez úrovne B1 a B2 európskeho referenčného rámca bezbolestne a bez stresov.

 
Ak si chcete otestovať angličtinu, vyskúšajte test našej partnerskej školy am Langauge Studio. Alebo skúste náročnejší placement test vyvinutý univerzitou v Oxforde.

 

Miesto konania našich kurzov

 

Neprehliadnite